Školy BEAN jsou podporováný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání