Pro školní rok 2021/2022
se konají státní přijímací zkoušky
pouze v prvním kole přijímacího řízení.

Změna termínu školní přijímací zkoušky: 17. – 18. května 2021

Přijetí žáka se řídí těmito podmínkami:

1. Zájem o obor  (pohovor)
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek pro 4-leté studium
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ
4. Účast v soutěžích a olympiádách
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)

Rozhodující pro přijetí žáka je školní část přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

SSOŠ a SOU Bean s.r.o.

SŠ Kosmetiky a hotelnictví Bean s.r.o.