Samotné objednání probíhá zde.
Naši žáci vybírají možnosti COPT.
Uživatelské heslo a jméno obdržíte při dobíjení kreditu.

Dobíjení kreditu:

– v jídelně probíhá každou středu od 9:15 do 12:00,
Dobití kreditu lze uskutečnit i prostřednictvím finančního převodu na účet č. 43-3621540257/0100. V tomto případě musí žák požádat pracovníka v jídelně o přidělení hesla a variabilního symbolu. Částka vložená na účet bude připsána nejdříve pátý pracovní den.
Cena jednoho oběda je od 2. 9. 2019 pro žáky 34 Kč.
Objednání lze uskutečnit den předem do 14:00 hodin a odhlášení také den předem ve stejném čase. Výdej obědů probíhá v čase od 10:30 do 13:00 dle stanoveného rozvrhu.
V případě nejasností poskytne bližší informace paní Klosová na tel. čísle 266 039 003.