Roční školné od roku 2022/23

(pro žáky obou škol – v Kč)

Způsob placení Roční (se slevou) Pololetní (se slevou) Plné školné
TERMÍN
do 31.8. 1.pol. do 31.8.
2.pol. do 31.1.
celkem za rok
4LETÉ MATURITNÍ  OBORY

24.000 2x 13.000 28.000
3LETÉ UČŇOVSKÉ OBORY
12.000 2x 7.500 18.000
2 LETÉ NÁSTAVBOVÉ
MATURITNÍ OBORY

24.000 2x 13.000 28.000
2LETÉ ZKRÁCENÉ OBORY
Aplikace informačních technologií
Architekt zahrad
Cestovní ruch
Dopravní akademie
Floristika
Hotelový provoz
Sportovní management
—– 24.000 2x 13.000 28.000
1LETÉ UČEBNÍ OBORY A REKVALIFIKACE Tabulka se školným pro všechny 1leté učební obory v sekci rekvalifikace

Doporučujeme využít slevy na roční a pololetní školné do stanovených termínů.

U zkráceného studia předškolní pedagogika: Jako záruka vážného zájmu, že student(ka) nastoupí ke studiu, je nutno zaplatit do tří týdnů od podpisu smlouvy první část školného 10.000,- Kč. Pokud nebude tato částka zaplacena, bude na místo přijat(a) další student(ka).

Při současném studiu několika oborů a při individuálním studijním plánu je stanoveno po dohodě individuální školné.
Podmínky placení jsou dohodnuty ve smlouvě o podmínkách studia, která je sepsaná s každým žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

Individuální dohoda je možná.

Platební údaje

Pro obory: Kosmetické služby, Kuchař-číšník, Hotelový provoz a nástavbové studium (Podnikání i Gastronomie)

Číslo účtu: 254212556/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)

Pro všechny ostatní obory, druhy i formy studia:

Číslo účtu: 162329845/0300
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o studiu
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)